Jakość

Kontrola jakości

W naszej firmie kontrola jakości zróżnicowana jest względem wykonywanych elementów, definiuje ją “Plan Kontrolny” w skład, którego wchodzi określony zakres weryfikacji oraz jego częstotliwości.

Na bieżąco wykonywane są kontrole jakości, przeprowadzane przez operatora przed spakowaniem detalu do opakowania. Dodatkowo towar sprawdzany jest przez Kontrolera Jakości, który dokonuje statystycznej inspekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami oraz Planami Kontroli.

Przed wykonaniem produkcji seryjnej kontroler jakości dokonuje badań i pomiarów wykonywanych elementów, których pozytywny wynik dopiero upoważnia do produkcji seryjnej.

Do badań i pomiarów wykorzystywane są dostępnie narzędzia pomiarowe: Spektrofotometr, Połyskomierz, Wysokościomierz, Suwmiarki, Przyrząd do badania przyczepności.

Wdrożenie produkcji nowego elementu z reguły rozpoczyna się od wykonania serii próbnej, która jest wysyłana do klienta w celu weryfikacji i akceptacji.

Logo akces group puzzle