Programy UE

Akces-Bis
Akces-Bis

DOTACJE NA INNOWACJE

Akces-Bis

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

AKCES-BIS Sp. z o.o. realizuje projekt pn. ‘Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego wzoru użytkowego przez AKCES-BIS Sp. z o.o. POIG.04.02.00-30-016/10’ w ramach Programu Operacyjnego 

                                   Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.2.

       

Realizacja projektu ukierunkowana jest na przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem wzoru użytkowego, a następnie zastosowanie ich wyników w praktyce na potrzeby branży związanej z szeroko rozumianym procesem przetwarzania tworzywa sztucznego. W ramach projektu zostaną stworzone dwie linie wzornicze uchwytów wykorzystywanych w branży meblowej – dwupunktowe uchwyty meblowe stosowane jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych w głównej mierze w meblach systemowych oraz uchwyty meblowe stosowane jako wyposażenie szaf, szafek, komód i szuflad meblowych. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 19/02/2010 – 30/06/2013.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu udziela Pan Mirosław Obsada: mobsada@akces-bis.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm                     http://www.poig.gov.pl/                      http://www.mrr.gov.pl/

                  http://www.mswia.gov.pl/                          http://www.parp.gov.pl/index/main/              

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO