Polityka jakości

Akces-Bis
Akces-Bis

Polityka jakości

Akces-Bis

POLITYKA JAKOŚCI 

Spółka pod nazwą AKCES GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów z tworzywa sztucznego, drewna, metalu oraz wykonawstwem dekoracji i nakładania powłok zdobniczych.

CELEM SPÓŁKI JEST:

- zapewnienie satysfakcji klientów poprzez najwyższą jakość wyrobów bezpiecznych
i produkowanych według najwyższych standardów, wymogów norm polskich i UE oraz ogólnych przepisów prawa

                    - ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa pracy i skuteczne ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności                                na środowisko.

NASZYMI CIĄGLE DOSKONALONYMI ATUTAMI SĄ:

·                       budowanie wizerunku firmy uwzględniającej wymagania systemu zarzadzania jakością wg. normy                                            

 ISO 9001:2015

·         wdrażanie nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości świadczonych usług przyjaznych dla środowiska naturalnego i ograniczających zagrożenia
w miejscu pracy

·         systematyczność szkoleń oraz podnoszenie świadomości pracowników
w zakresie jakości, środowiska zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy

·         efektywne zarządzanie firmą z uwzględnieniem wyniku biznesowego
z poszanowaniem standardów jakościowych, wymagań środowiskowych oraz z troską
o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

·         racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego oraz ciągła poprawa bhp zmierzająca do minimalizowania ilości i skutków wypadków przy pracy

·         ciągłe doskonalenie procesów pracy na każdym etapie ich wykonywania, zarówno
w obszarze jakościowym, środowiskowym i bezpieczeństwa pracy

·         dbałość o jakość wyrobów, pozycjonowanie klienta na wysokim poziomie hierarchii, praca nad zapewnieniem prawidłowych warunków pracy oraz dbałość o czystość środowiska.

·         interpretowanie  stron  trzecich i ich wymagań

Zadaniem wszystkich Pracowników jest odpowiedzialność za przyjęcie, stosowanie
                        i rozpowszechnianie  POLITYKI JAKOŚCI

KADRA ZARZĄDZAJĄCA SPÓŁKI deklaruje pełne zaangażowanie w utrzymanie
i doskonalenie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Mianowice, 11.12.2017                                                        Prezes Zarządu